آب و هوای استان قم، شهر قم

ایران
6:36
19:38
21:38
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قم
غالباً ابری

C
23°

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قم

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قم

وضعیت باد در شهر قم

پیش بینی 10 روز آینده هوای شهر قم

آب و هوای استان قم، شهر قم
آب و هوای استان قم، شهر قم
آب و هوای استان قم، شهر قم
آب و هوای استان قم، شهر قم
آب و هوای استان قم، شهر قم
آب و هوای استان قم، شهر قم
آب و هوای استان قم، شهر قم
آب و هوای استان قم، شهر قم
آب و هوای استان قم، شهر قم
آب و هوای استان قم، شهر قم

درباره آب و هوای شهر قم

آب و هوای قم در طبقه بندی اقلیمی کشور در زمره آب و هوای نیمه بیابانی (جزو اقلیم کویری و خشک) محسوب می‌شود چون نزدیک به منطقه بیابانی مرکز ایران است. تابستانهای آن گرم و خشک و زمستانهای آن کم و بیش سرد است اختلاف دمای سالانه نسبتاً زیاد و در اغلب اوقات خشکی هوا غلبه دارد