آب و هوای استان یزد، شهر یزد

ایران
6:18
19:25
02:52
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر یزد
صاف

C
19°

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر یزد

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر یزد

وضعیت باد در شهر یزد

پیش بینی 10 روز آینده هوای شهر یزد

آب و هوای استان یزد، شهر یزد
آب و هوای استان یزد، شهر یزد
آب و هوای استان یزد، شهر یزد
آب و هوای استان یزد، شهر یزد
آب و هوای استان یزد، شهر یزد
آب و هوای استان یزد، شهر یزد
آب و هوای استان یزد، شهر یزد
آب و هوای استان یزد، شهر یزد
آب و هوای استان یزد، شهر یزد
آب و هوای استان یزد، شهر یزد

درباره آب و هوای شهر یزد

یزد، دارای آب و هوای اقلیمی ـ گرم و خشک و بیابانی است و نوسان دما در تابستان و زمستان و حتی در شب و روز بالا و متغیراست و این از ویژگیهای آب و هوایی منطقه به شمار می‌رود، از این نگاه می‌توان گفت: یزد دارای دو فصل است فصل بلند گرما (از اسفند تا مهر) و فصل کوتاه سرما (از آبان تا اواخر بهمن)