آب و هوای استان قزوین، شهر قزوین

ایران
6:37
19:43
20:29
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین
غالباً ابری

C
17°

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

وضعیت باد در شهر قزوین

پیش بینی 10 روز آینده هوای شهر قزوین

آب و هوای استان قزوین، شهر قزوین
آب و هوای استان قزوین، شهر قزوین
آب و هوای استان قزوین، شهر قزوین
آب و هوای استان قزوین، شهر قزوین
آب و هوای استان قزوین، شهر قزوین
آب و هوای استان قزوین، شهر قزوین
آب و هوای استان قزوین، شهر قزوین
آب و هوای استان قزوین، شهر قزوین
آب و هوای استان قزوین، شهر قزوین
آب و هوای استان قزوین، شهر قزوین

درباره آب و هوای شهر قزوین

آب و هوای شهر قزوین بخاطر هم جواری با رشته کوه‌های البرز از ناحیه شمال در تابستان خنک و در زمستان سرد است. میانگین میزان بارش شهر قزوین سالانه ۳۰۲ میلی‌متر است