آب و هوای استان خراسان رضوی، شهر مشهد

ایران
5:47
19:13
05:54
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد
صاف

C
11°

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

وضعیت باد در شهر مشهد

پیش بینی 10 روز آینده هوای شهر مشهد

آب و هوای استان خراسان رضوی، شهر مشهد
آب و هوای استان خراسان رضوی، شهر مشهد
آب و هوای استان خراسان رضوی، شهر مشهد
آب و هوای استان خراسان رضوی، شهر مشهد
آب و هوای استان خراسان رضوی، شهر مشهد
آب و هوای استان خراسان رضوی، شهر مشهد
آب و هوای استان خراسان رضوی، شهر مشهد
آب و هوای استان خراسان رضوی، شهر مشهد
آب و هوای استان خراسان رضوی، شهر مشهد
آب و هوای استان خراسان رضوی، شهر مشهد

درباره آب و هوای شهر مشهد

استان خراسان به علت گستردگى، داراى آب و هواى متفاوت و گوناگون مناطق شمالى سرد و در تابستان داراى آب و هواى معتدل است و مناطق جنوبى در تابستان‏ها بسيار گرم و در زمستانها سرد است. <br /> روى هم رفته آب و هواى خراسان متغير، مخصوصاً در مشهد در يك روز ممكن است درجه تغيير آب و هوا به 10 تا 15 درجه سانتيگراد برسد. <br /> به طور كلى تقسيمات آب و هوايى خراسان به شرح زير است: <br /> 1ـ آب و هواى سرد كوهستانى <br /> عمدتاً در نواحى بلند استان، خاصه در ارتفاعات آلاداغ ـ بينالود مسلط است. <br /> 2ـ آب و هواى معتدل كوهستانى <br /> اين نوع آب و هوا را بيشتر در مناطق بجنورد، قوچان، شيروان، نواحى جنوب بينالود، ارتفاعات كپه داغ ـ هزار مسجد و قسمتى از مشهد مى‏توان ديد. <br /> 3ـ آب و هواى نيمه بيابانى ملايم (كوهپايه‏اى) <br /> عمدتاً در كوهپايه‏هاى استان ديده مى‏شود و مهمترين ويژگى آن تغييرات درجه حرارت است. <br /> در حقيقت، اين نوع آب و هوا، وجه تمايز آب و هواى شمالى و جنوبى استان است. به عنوان مثال، به قاينات مى‏توان اشاره كرد كه در قلمرو اين نوع آب و هواست. <br /> 4ـ آب و هواى گرم و خشك بيابانى <br /> قلمرو اين نوع آب و هوا، نواحى جنوبى استان است و حدود 50 درصد از مساحت استان را زير پوشش دارد. <br /> آب و هوايى است اساساً گرم و خشك با ويژگيهاى خاص اين استان، اين آب و هوا به دو نوع بيابانى داخلى، و شرقى ـ جنوبى تقسيم مى‏شود كه هر يك قلمرو خاصى دارند.