top-header
مراسم تکم گردانی

مراسم تکم گردانی

تکم گردان های آذربایجان در آستانه ی نوروز باستانی، با عروسک های بز،"تکه" و ماجراهای شیرینش به استقبال بهار طبیعت و سال نو میروند. تکم گردانی تشریح جنبه ‏های‏ فلسفی آن در جامعه سنتی آذربایجان به خصوص اردبیل و زنجان تا حد قداست پیش رفته و یکی از مراسمی‏ است که با تأثیرپذیری از بازی‏های گوسانی و باورهای منطقه‏ای شکل گرفته و قوام یافته است و تکم‏خوانی یا تکم گردانی که اصطلاحا به آن تکم اویونی و یا تکمچی اویونی نیز می‏گویند از مراسمی است که تا گذشته‏ های‏ نه چندان دوری در اواخر ماه اسفند اجرا می‏شده

تکم‌چی‌ها یا عروسک‌گردان‌های نوروزی، مژده دهنگان بهار و نوروز در مناطق آذربایجانی‌نشین بوده‌اند.

تکم گردانی یکی از آیین و سنت های رایج در آذربایجان در آستانه عید نوروز و سال نو خورشیدی است. تکه یا تکم واژه ای ترکی به معنای بز نر است و برگزارکننده این مراسم در حالی که عروسکی به شکل بز نر را در دست دارد و سر این بز را به این سو و آن سو تکان می دهد، شعر هایی شنیدنی درباره تکه و ماجرای او می خواند.

آژانس مسافرتی مارال