واگذاری صندلی در پروازهای آرمنیا ایرویز

گروه های نوروز 1400 پروازهای آرمنیا

به اطلاع می رساند جهت برنامه ریزی گروه های نوروز سال 1400 از دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی خواهشمند است در خواستهای خود را تا تاریخ 10 بهمن 1399 به این شرکت اعلام نمایند.

منبع: هواپیمایی آرمنیا ایرویز تاریخ انتشار: 1399/10/24

آدرس درخواست بشرح ذیل اعلام می گردد:

واگذاری صندلی در پروازهای آرمنیا ایرویز
پست الکترونیکی: pazeshi66@yahoo.com