top-header

برقراری و شرایط پذیرش مسافر در مسیر کشور عراق

برقراری و شرایط پذیرش مسافر

با توجه به برقراری مجدد پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به کشور عراق (فرودگاه های بین المللی بغداد، نجف اشرف، بصره، اربیل، سلیمانیه) شرایط الزامی پذیرش مسافر در این پروازها به استحضار می رساند. -استفاده از ماسک در کلیه مراحل سفر الزامی است.

منبع: شرکت هواپیمایی ماهان تاریخ انتشار: 1399/05/25

ایران - عراق:

برقراری و شرایط پذیرش مسافر در مسیر کشور عراق

1. همراه داشتن وارائه جواب منفی تست کرونا pcr مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران برای تمامی مسافرین بالای 2 سال که حداکثر 48 ساعت قبل از زمان پرواز صادر شده باشد.

2. کلیه مسافرین به هنگام ورود به فرودگاه های بین المللی در عراق به صورت کلینیکی و با دوربین حرارتی مورد ارزیابی سلامت قرار می گیرند.

3. در صورت مشکوک بودن وضعیت سلامت مسافران، ایشان در مکانی واقع در فرودگاه های بین المللی عراق قرنطینه می گردند که کلیه هزینه ها به عهده مسافرین خواهد بود.

عراق - ایران:

1. همراه داشتن اصل گواهی سلامت و ارائه جواب منفی تست کرونا pcr از مراکز ذیل در عراق برای کلیه مسافرین بالای 2 سال (ترانزیت و غیر ترانزیت) که حداکثر 96 ساعت قبل از پرواز صادر شده باشد.

Central Public Health Laboratory (Baghdad)

Yarmouk Hospital (Baghdad)

Private Nursing Home Hospital

Laboratory (Baghdad)

Tawary Nawand Emergency Hospital (Erbil)

(Zanko Health Centre (Erbil

Erbil Laboratory (Erbil)

Basra Construction Laboratory (Basra)

Al-Seha Medical Laboratory (Basra)

Nakhel Shat Al-Arab Medical Laboratory (Basra)

Al Hakim Hospital (Najaf)

Al Sadr Hospital (Najaf)

2. کلیه مسافرین غیر ایرانی و غیر ترانزیت که مقصد نهایی ایشان تهران می باشد می بایست دارای اقامت ایران، روادید تحصیلی، روادید چند بار ورود، روادید با حق کار، روادید درمان و یا روادید سرمایه گذاری باشند.

3. روادید زیارتی و روادید گردشگری جهت پذیرش مورد تائید نمی باشد.

4. فرم خود اظهاری و فرم تعهد باید توسط مسافران تکمیل شود.

وجود هر گونه مغایرت و عدم رعایت مفاد بخشنامه موجب ممانعت از انجام پرواز و عدم استرداد وجه بلیت خواهد شد که عواقب ناشی از آن به عهده آژانس صادر کننده بلیت و مسافر می باشد.