top-header

به روز رسانی شرایط پذیرش مسافر در کشور عراق در شرایط کرونا

شرایط پذیرش مسافر در کشور عراق

با توجه به دستور العمل های بهداشتی صادره از سازمانی هواپیمایی کشوری ایران عراق اجرای موارد ذیل بای مسافرین پروازهای فیمابین دو کشور الزامی می باشد:

منبع: شرکت هواپیمایی ماهان تاریخ انتشار: 1399/06/05

1. همراه داشتن جواب منفی تست کرونا pcr مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و واحد پزشکی هواپیمایی ماهان برای تمامی مسافرین بالای 2 سال که حداکثر 48 ساعت قبل از زمان پرواز صادر شده باشد و به مسئول کانتر در فرودگاه امام خمینی (ره) - مشهد ارائه نمایند.

به روز رسانی شرایط پذیرش مسافر در کشور عراق در شرایط کرونا

2. کلیه مسافرین که مقصد نهایی آنها عراق می باشد می بایست دارای پروانه اقامت، بازرگانی، کار، تحصیل و معالجه ( به استثناء گردشگر و زائر ) باشند.

3. مسافران ایرانی که قصد سفر به فرودگاه های اربیل و سلیمانیه را دارند علاوه بر روادید باید کارت اقامت معتبر اقلیم کردستان عراق را داشته باشند و بازرگانان و نیروهای فنی و مهندسی جهت فعالیت کاری در اقلیم کردستان و بازرگانان و فعالان اقتصادی، باید مجوزهای لازم را از دفتر اقلیم کردستان عراق در تهران دریافت نمایند.

4. کلیه مسافرین به هنگام ورود به فرودگاه بین المللی در عراق به صورت کلینیکی و یا دوربین های حرارتی مور ارزیابی سلامت قرار می گیرند.

5. در صورت مشکوک بودن وضعیت سلامت مسافران ایشان در مکتنی واقع در فرودگاه های بین المللی عراق قرنطینه می گردند که کلیه هزینه ها به عهده مسافرین خواهد بود.

عراق - ایران:

1. 1. همراه داشتن اصل گواهی سلامت و ارائه جواب منفی تست کرونا pcr از مراکز ذیل در عراق برای کلیه مسافرین بالای 2 سال (ترانزیت و غیر ترانزیت) که حداکثر 96 ساعت قبل از پرواز در یکی از بیمارستان ها و آموزشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت کشور عراق و اقلیم کردستان صادر شده باشد و به مسئول کانتر در فرودگاه های عراق شامل بغداد - نجف - بصره - اربیل - سلیمانیه ارائه نمایند.

2. کلیه مسافرین که مقصد نهایی ایشان ایران می باشد می بایست دارای پروانه اقامت، بازرگانی، کار، تحصیلی و معالجه ( به استثناء گردشگر و زائر ) باشند.

استفاده از ماسک در کلیه مراحل سفر الزامی می باشد.

فرم های خود اظهاری فرم تعهد مربوط به کشورهای ایران و عراق باید توسط مسافران تکمیل شوند.

هواپیمایی ماهان تا اطلاع ثانوی مجاز به پذیرش مسافرین با روادید زیارتی و روادید گردشگری در مسیرهای ایران به عراق و عراق به ایران نمی باشد.

وجود هر گونه مغایرت و عدم رعایت مفاد این بخشنامه موجب ممتنعت از انجام پرواز و عدم استرداد وجه بلیت خواهد شد که عواقب ناشی از آن به عهده آژانس صادر کننده بلیت و مسافر می باشد.