top-header

واگذاری پرواز و سهمیه چارتری در مسیرهای منتهی به جزیره کیش

واگذاری سهمیه پروازهای چارتری

به اطلاع کلیه شرکتهای محترم مسافرت هوایی و جهانگردی میرساند، با توجه به اتخاذ تصمیم این معاونت مقرر گردیده بخشی از سهمیه صندلیهای هواپیما و پروازهای منتهی به جزیره زیبای کیش به شرکتهای محترم واجد شرایط و دارای قرارداد مستقیم گارانتی هتل، واگذار میگردد.

منبع: هواپیمایی کیش ایر تاریخ انتشار: 1400/07/11

لذا مستدعی است در صورت احزاز شرایط ذیل درخواست خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1400/07/07 به آدرس ایمیل commercial@kishair.aero ارسال فرمایید.

واگذاری پرواز و سهمیه چارتری در مسیرهای منتهی به جزیره کیش

شرایط مورد نیاز به شرح ذیل میباشد:

  • دارا بودن مجوز بند الف و ب
  • داشتن قرارداد گارانتی سالیانه هتل در جزیره زیبای کیش
  • عدم داشتن سابقه بدهی در مجموعه شرکت هواپیمایی کیش
  • دارا بودن سابقه فعالیت درخشان در مجموعه های گردشگری جزیره زیبای کیش
  • استعلام سوابق کاری از سایر ایرلاینها دز صورت همکاری و نداشتن سابقه قبلی با کیش ایر
  • پرداخت دیپوزیت نقدی معادل چهار هفته پرواز طبق صندلیهای واگذار شده و پرداخت وجوه هفتگی پرواز قبل از پرواز