اطلاعیه سازمان هواپیمایی درباره مقررات کرونا

به روز رسانی مقررات کرونا

بدین وسیله به کلیه شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی ابلاغ می گردد طبق مصوبه یکصد و شانزدهمین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ 1401/02/28 به منظور تسهیل ورود و خروج مسافرین از مرزهای هوایی ارائه گواهی دو نوبت واکسیناسیون که حداقل دو هفته از تاریخ نوبت دوم آن گذشته باشد یا ارائه نتیجه تست کرونا (PCR) که بیشتر از 72 ساعت از تاریخ آن گذشته باشد. (برای کسانیکه گواهی واکسیناسیون ندارند) کافی است. در صورت مشاهده علایم بیماری در مسافر تست کرونا (PCR) به هزینه مسافر انجام خواهد شد.

منبع: هواپیمایی کشوری تاریخ انتشار: 1401/03/11
اطلاعیه سازمان هواپیمایی درباره مقررات کرونا