top-header

بروز رسانی آزمایشگاه های مورد تائید ماهان جهت تست کووید19

آزمایشگاه مورد تائید تست PCR

بدینوسیله لیست آزمایشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت انجام تست کرونا PCR برای تمامی مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهان به استثنا پروازهای چین جهت اطلاع رسانی به مسافرین اعلام می گردد.

منبع: هواپیمایی ماهان تاریخ انتشار: 1400/07/12
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک تهران
 • آزمایشگاه کیوان تهران
 • آزمایشگاه دنا تهران
 • آزمایشگاه پارس طب تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان عرفان سعادت آباد تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان پارس تهران
 • آزمایشگاه تهران طب تهران
 • آزمایشگاه آرمین تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان رسالت تهران
 • آزمایشگاه انستیتو پاستور تهران جهت دیپلمات ها و مامورین دولتی
 • آزمایشگاه بیمارستان دی تهران
 • آزمایشگاه درمانگاه یاس نازی آباد تهران
 • آزمایشگاه سما تهران
 • آزمایشگاه پاتولوژی کریمی نژاد - نجم آبادی تهران
 • آزمایشگاه نیکان غرب تهران
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط تهران
 • آزمایشگاه قلی زاده - اسفندی ورامین
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک ورامین
 • آزمایگاه پاتوبیولوژی لمروز شهر ری
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد کرج
 • آزمایشگاه رازی کرج
 • آزمایشگاه جهان کرج
 • آزمایشگاه پارس ژنوم کرج
 • آزمایشگاه دنا کرج
 • آزمایشگاه بهار - نظرآباد - هشتگرد
 • آزمایشگاه پارک اصفهان
 • آزمایشگاه تشخیص پزشکی ملل اصفهان
 • آزمایشگاه دکتر قاضی عسگر اصفهان
 • آزمایشگاه آریا اصفهان
 • آزمایشگاه نیکان مشهد
 • آزمایشگاه ایران مشهد
 • آزمایشگاه دکتر اکبرزاده مشهد
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد مشهد
 • آزمایشگاه خاتم قزوین
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرزام قزوین
 • آزمایشگاه سینا شیراز
 • آزمایشگاه پیوند شیراز
 • آزمایشگاه پزشکی آوین - ژنتیک امام علی یزد
 • آزمایشگاه دکتر دبیری کرمان
 • آزمایشگاه بیمارستان خصوصی پارس رشت
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت
 • آزمایشگاه جم رشت
 • آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی بهسان اراک
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشمند اراک
 • آزمایشگاه بوعلی زنجان
 • آزمایشگاه ویروش شناسی دکتر کیرشهابی زنجان
 • آزمایشگاه هراز آمل
 • آزمایشگاه دکتر حکیمی آمل
 • آزمایشگاه بوعلی قم
 • آزمایشگاه نوین زاهدان
 • آزمایشگاه فرزان همدان
 • آزمایشگاه فجر ساری
 • آزمایشگاه سلام تبریز
 • آزمایشگاه پاستور سنندج
 • آزمایشگاه دکتر حسینی نسب سنندج
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر احترام کاشان
 • آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان دکتر بسکی گنبد کاووس
 • آژمایشگاه دکتر شهریار علیزاده گرگان
 • آزمایشگاه کاوش گرگان
 • آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر بیژن هدایتی قائمشهر
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس چالوس
 • مرگز آموزشی درمانی پیامبر اعظم بندرعباس
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی نانو ارومیه
 • آزمایشگاه مای ژن اردبیل
 • آزمایشگاه آریا اهواز

شایان ذکر می باشد که فقط آزمایشگاه بیمارستان پارس تهران جهت انجام تست کرونا PCR و آنتی بادی های سرمی کووید19 (IgM , IgG) برای پروازهای مسیر چین، مورد تائید می باشد.

بروز رسانی آزمایشگاه های مورد تائید ماهان جهت تست کووید19

آزمایشگاه های فوق قابلیت صدور نتایج تست بارکد دار (QR Code) برای مسافرین مسیر کشورهای امارات و ترکیه را دارا می باشند.

لازم به ذکر است ارائه اصل پاسخ منفی تست PCR هنگام مراجعه به گیت الزامی بوده و ارائه پاسخ بصورت عکس و پیامک مورد قبول نمی باشد.