top-header

استرداد کلیه بلیط های قبل از 31 می

استرداد بلیط های ترکیش

به استحضار می رساند، استرداد کلیه بلیط هایی که تاریخ صدور و اولین سگمنت پروازی آنها قبل از 31 می 2020 میباشد، از طریق آژانس صادر کننده امکانپذیر است. در صورت بروز خطا، خواهشمند است در خواست استراد را کماکان به ایمیل ذیل ارسال نمایید.

منبع: ترکیش تاریخ انتشار: 1399/05/15
RESERVATION.THR@THY.COM

استرداد کلیه بلیط های قبل از 31 می