top-header

لزوم درج صحیح اطلاعات مسافرین در پروازهای بین المللی ایرتور

قوانین و شرایط پذیرش مسافر در پروازهای بین المللی

با توجه به قوانین و شرایط پذیرش مسافر در پروازهای بین المللی، لازم است در هنگام صدور بلیت، اطلاعات مسافرین از قبیل: تاریخ تولد، محل تولد، ملیت، شماره پاسپورت (در صورت داشتن ویزای کشور مثصد شماره پاسپورتی که ویزا در آن درج شده، ثبتگردد) و تاریخ انقضاء پاسپورت، کاملا دقیق و منطبق با مدارک موجود درج گردد.

منبع: هواپیمایی ایران ایرتور تاریخ انتشار: 1400/03/17

مسئولیت صحت این اطلاعات و همچنین مشکلات ناشی ا درج نا صحیح آنها برعهده صادر کننده بلیت می باشد.

لزوم درج صحیح اطلاعات مسافرین در پروازهای بین المللی ایرتور

صادر کننده بلیت می تواند در صورت نیاز تا 12 ساعت قبل از پرواز، اطلاعات مسافر را از قسمت مربوطه در پنل کاربری خو در وب سایت ایران ایرتور ویرایش و اصلاح نماید و یا با شماره 0413120 تماس گرفته و درخواست اصلاح اطلاعات نماید.

بدیهست عدم پذیرش مسافر بدلیل نا صحیح اطلاعات، مشمول جریمه نوشو خواهد بود.