top-header

بروز رسانی مقررات سفر به کشور ترکیه

شرایط ورود مسافران به کشور ترکیه

مقررات جدید سفر به کشور ترکیه و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش کرونا (بیماری کووید-19) به شرح ذیل اعلام می گردد. این رویه جایگزین رویه 1258/م ب می گردد.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/08/25

کلیه مسافران بالای 12 سال در پروازهای ورودی به ترکیه در می بایست در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR در یکی از مراکز تایید شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند. لیست مراکز تایید شده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک https://health.behdasht.gov.ir قابل دریافت می باشد.

بروز رسانی مقررات سفر به کشور ترکیه

مسافران دارای کارت واکسیناسیون به زبان انگلیسی و دارای QR Code که از آخرین نوبت واکسن فایزر، مدرنا، جانسون، آسترازنکا، سینوفارم، سینوواک، 14 روز گذشته باشد از ارائه آزمایش PCR معاف خواهند بود.

همچنین مسافران بالای 6 سال قبل از پرواز می بایست خود را در لینک https://register.health.gov.ir بصورت online ثبت نام نموده و کپی از تاییده نهایی و QR کد تشکیل شده را به همراه داشته باشند.

مسافران با تابعیت افغانستانی دارای اقامت ترکیه یا اجازه اقامت کاری، می توانند با رعایت شرایط فوق از کشور ایران به کشور ترکیه سفر نمایند.