top-header

شرایط ورود مسافران در پروازهای داخلی و بین المللی کیش ایر

شرایط ورود مسافران طبق پروتکل های کووید 19

پیرو اطلاع رسانی ها و بخشنامه های قبلی و پیرو تصمیمات اخذ شده وزارت بهداشت و درمان و ستاد ملی مبارزه با کرونا مجدد تاکید مینماید همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت جهت کلیه مسافران ورودی و خروجی مبدا و مقصد در پروازهای خارجی الزامی می باشد و در صورت عدم رعایت این بخشنامه و همراه داشتن برگه تست منفی PCR کرونا، هواپیمایی کیش ایر از پذیرش مسافران در هر یک از مبادی ورودی و خروجی ممانعت بعمل آورده و مسئولیت عواقب ناشی از آن عینا متوجه شرکت صادر کننده بلیت می باشد.

منبع: هواپیمایی کیش ایر تاریخ انتشار: 1399/11/12

لطفا نسبت به اطلاع رسانی کامل و دقیق در این خصوص اقدامات لازم را معمول فرمایید.

شرایط ورود مسافران در پروازهای داخلی و بین المللی کیش ایر