top-header

آزمایشگاه های مورد تایید انجام تست کرونا برای مسافرین امارات

آزمایشگاه های مورد تایید تست کرونا

عطف به بخشنامه شماره 99//2327/1الف پ مورخ 1399/04/22 در مورد شرایط مسافر در مسیر دبی علاوه بر مفاد بخشنامه فوق الذکر، خواهشمند است موارد ذیل را به شرایط قبلی پذیرش به استحضار مسافرین برسانید.

منبع: امارات تاریخ انتشار: 1399/05/20

همراه داشتن و ارائه جواب منفی تست کرونا pcr از مراکز ذیل برای تمامی مسافرین بالای 2سال ایرانی و غیر ایرانی که حداکثر 96 ساعت قبل از پرواز صادر شده باشد، الزامی است.

آزمایشگاه های مورد تایید انجام تست کرونا برای مسافرین امارات
 • آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان عرفان تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان دی تهران
 • آزمایشگاه دی تهران
 • آزمایشگاه ونک تهران
 • آزمایشگاه پیوند تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان آتیه تهران
 • آزمایشگاه کیوان تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان پارس تهران
 • آزمایشگاه بهار تهران
 • آزمایشگاه آرامش تهران
 • آزمایشگاه نوبل اصفهان
 • آزمایشگاه یاران اصفهان
 • مرکز پیوند اعضای بیمارستان ابوعلی سینا شیراز
 • آزمایشگاه و پاتولوژی نیلو شیراز
 • آزمایشگاه پزشکی پارس شیراز
 • آزمایشگاه دکتر مدرسی لار
 • آزمایشگاه دانشکده علوم پزشکی لار
 • آزمایشگاه دکتر آتش پرور بندر عباس
 • آژمایشگاه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی منطقه آزاد کیش جزیره کیش
 • آزمایشگاه پزشکی بوعلی قم
 • آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی واحد خراسان مشهد