top-header

مقررات ورود مسافران ورودی به لبنان در زمان کرونا توسط ماهان

شرایط پذیرش مسافران وردی به لبنان

بدینوسیله شرایط پذیرش مسافران ورودی کشور لبنان از مورخ 2021/12/15 برابر با 24 آذرماه 1400 به شرح ذیل اعلام میگردد:

منبع: هواپیمایی ماهان تاریخ انتشار: 1400/09/20

مسافرین محترم می بایست پیش از سفر به لبنان از طریق سایت MOPH PASS اطلاعات مورد نیاز را در سامانه وزارت بهداشت لبنان به آدرس https://PASS.MOPH.GOV.LB تکمیل نمایند و پیش از دریافت مجوز MOPH PASS از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان حاصل نمایند.

مقررات ورود مسافران ورودی به لبنان در زمان کرونا توسط ماهان

تمامی مسافران ورودی به کشور لبنان به استثناء کودکان زیر 12 سال می بایست جوابیه منفی تست PCR که 48 ساعت قبل از پرواز در یکی از آزمایشگاه های مورد تائید شرکت هواپیمایی ماهان انجام شده است رادر سامانه وزارت بهداشت لبنان بارگذاری کنند.

سپس برای هر مسافر یک کد QR CODE به همراه لینک ارتباطی ، پیامک خواهد شد که در بدو ورود به فرودگاه رفیق حریری بیروت همان QR CODE جهت اطمینان از اطلاعات ارسال شده بررسی خواهد شد.

تمامی مسافران ورودی به استثناء کودکان زیر12 سال در بدو ورود به فرودگاه لبنان ملزم به انجام تست PCR می باشند.

از مورخ 10 ژانویه 2022 برابر یا 20 دی ماه 1400 تمامی مسافران ورودی به کشور لبنان به استثناء کودکان زیر 12 سال می بایست مبلغ 30دلار هزینه تست PCR ورودی در فرودگاه را قبل ازانجام سفر از طریق سامانه الکترونیکی (قید شده در بالا) جهت دریافت مجوز MOPH PASS با استفاده از کارت اعتباری پرداخت نمایند.

پس از انجام تست در فرودگاه، مسافران می بایست ظرف 24 ساعت تا دریافت جوابیه تست از طریق پیامک و تصویر الکترونیکی آن در قرنطینه خانگی باقی بمانند.

در صورت مثبت بودن پاسخ تست و عدم دریافت تماس از سمت وزارت بهداشت، مسافر می بایست سریعا با شماره ویژه موارد مربوط به کووید19 وزارت بهداشت لبنان به شماره 1778 تماس حاصل نماید.

معافیت مسافران از انجام تست PCR به شرح ذیل می باشد:

مسافرانی که دو دوز کامل واکسن و یک دوز کامل (واکسن های تک دورزی) را حداقل 2 هفته قبل از پرواز دریافت کرده اند و یا 90 روز قبل از سفر به بیماری کرونا مبتلا شده اند، از انجام تست PCR در کشور مبدا معاف می باشند، لیکن در فرودگاه بین المللی رفیق حریریبیروت مورد انجام آزمایش PCR قرار می گیرند و باید تمامی مدارک مربوطه را در سامانه MOPH PASS وارد نمایند.

مسافرانی که از بیروت در روز مشخصی از هفته خارج شده اند و قصد برگشت به بیروت پس از گذشت یک هفته در همان روز را دارند از انجام تست PCR در آن کشور معاف می باشند ولیکن در بدو ورود به فرودگاه بین المللی بیروت مورد آزمایش PCR قرار خواهند گرفت و باید تمامی مدارک مربوطه را در سامانه MOPH PASS تکمیل نمایند.