top-header

بروز رسانی پذیرش مسافر در مسیر دبی توسط هواپیمایی ماهان

پذیرش مسافر در مسیر کشور امارات

عطف به بخشنامه شماره 99/2337/2 الف پ مورخ 1399/05/15 در مورد شرایط پذیرش مسافر در مسیر دبی، به استحضار می رساند که علاوه بر مفاد بخشنامه فوق الذکر، خواهشمند است که موارد ذیل را نیز در هنگام صدور بلیت در نظر داشته باشید.

منبع: هواپیمایی ماهان تاریخ انتشار: 1399/12/04

در پاسخ تست PCR منفی کلیه مسافرینی که عازم دبی هستند از این پس می بایست QR CODE مربوطه نیز توسط آزایشگاه به جهت اطمینان از صحت گواهی آزمایش درج شده باشد.

بروز رسانی پذیرش مسافر در مسیر دبی توسط هواپیمایی ماهان

مسئولین پذیرش در فرودگاه امام خمینی و دبی از طریق اسکن QR CODE به بانک اطلاعاتی بیمارستان و یا آزمایشگاه مسافرین دسترسی پیدا نموده و از صحت گواهی تست PCR اطمینان حاصل می نمایند و بدیهی است از پذیرش موارد دارای مغایرت جلوگیری به عمل می آورند.

به جهت تسهیل در رعایت مقررات پذیرش فرودگاه دبی با مراکز پزشکی ذیل هماهنگی لازم به عمل آمده تا با درج QR CODE در گواهی تست مسافرین محترم، مساعدت و همکاری لازم به عمل آورند.

 • آزمایشگاه ونک تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان عرفان سعادت آباد تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان پارس تهران
 • آزمایشگاه تهران لب تهران
 • آزمایشگاه کیوان تهران
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک آینده ورامین
 • آزمایشگاه قلی زاده اسفندی ورامین
 • آزمایشگاه پارک اصفهان
 • آزمایشگاه تشخیص پزشکی ملل اصفهان
 • آزمایشگاه نیکان مشهد
 • آزمایشگاه دکتر اکبرزاده مشهد
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد
 • آزمایشگاه اکسیژن شیراز
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشمند اراک
 • آزمایشگاه بیمارستان خصوصی پارس رشت
 • آزمایشگاه بوعلی قم
 • آزمایشگاه رازی کرج
 • آزمایشگاه بیمارستان دی تهران