top-header

کاهش اعتبار نتیجه تست جهت PCR پروازهای منتهی به ترکیه

مهلت اعتبار نتیجه تستPCR

با توجه به دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی جدید کشور ترکیه در دوران شیوع ویروس کووید-19، زین پس کلیه مسافرین بالای 6 سال که قصد ورود به این کشور را دارند تنها با ارائه نتیجه تست pcr منفی مجاز به ورود می باشند.

منبع: هواپیمایی قشم ایر تاریخ انتشار: 1399/10/25

لازم به ذکر است مهلت اعتبار نتیجه تست برای مسافرین از مبدا ایران به 72 ساعت کاهش می یابد.

کاهش اعتبار نتیجه تست جهت PCR پروازهای منتهی به ترکیه

یادآور می گردد نتیجه تست pcr می بایست از آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دولتی و خصوصی)، به زبان اگلیسی و ممهور به مهر آزمایشگاه باشد.

تاریخ اجرای این بخشنامه از 07 دی ماه (27 دسامبر 2020) تا اطلاع ثانوی می باشد.