top-header

پروازهای سیستمی در مسیر تبریز-استانبول-تبریز پگاسوس

پرواز های سیستمی

به استحضار میرساند، پروازهای سیستمی شرکت هواپیمایی پگاسوس در مسیر تبریز - استانبول - تبریز از تاریخ 5 آذرماه بصورت چهار پرواز هفتگی در روزهای شنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه از فرودگاه تبریز و روزهای یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه از فرودگاه سبیها در استانبول در حال اجرا می باشد، پروازهای ادامه مسیر این شرکت از فرودگاه تبریز به 44 کشور در 122 شهر جهان صورت میپزیرد.

منبع: هواپیمایی پگاسوس تاریخ انتشار: 1400/09/17
پروازهای سیستمی در مسیر تبریز-استانبول-تبریز پگاسوس