top-header

مسافرین توانخواه در پروازهای هواپیمایی کاسپین

مسافرین توانخواه

بخشنامه رویه و مقررات تهیه و فروش بلیط جهت مسافرین توانخواه:

منبع: هواپیمایی کاسپن تاریخ انتشار: 1400/03/04

با عنایت به ضرورت اطلاع رسانی جامع به مسافرین عزیز توانخواه در خصوص شرایط و نحوه تهیه بلیط و سفر برای این عزیزان با توجه به شرایط خاص هر گروه از ایشان اعم از روشن دل، ناشنوا، معلول جسمی و غیره ... ، خاطر نشان می سازد که مقررات مذکور به صورت جامع و کامل در سایت رسمی هواپیمایی کاسپین به آدرس WWW.CASPIANAIRLINES.COM موجود می باشد.

مسافرین توانخواه در پروازهای هواپیمایی کاسپین

همچنین در قسمت اطلاعات مسافر جهت مطالعه و بهره برداری موجود بوده و مقتضی است امکان دسترسی به آدرس مذکور از طرف سایت های فروشنده بلیط برای مسافرین فوق الذکر و تذکرات معمول جهت این لفراد در هنگام خرید بلیط تسط همکاران محترم فراهم گردد.