شرایط ورود مسافرین به کشور عمان در زمان شیوع ویروس کووید19

اطلاعات تکمیلی شرایط ورود به کشور عمان

طبق آخرین بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری عمان صادره در تاریخ 23 مارس 2021، بدینوسیله اطلاعات تکمیلی در خصوص شرایط ورود مسافر به این کشور در زمان شیوع ویروس کووید-19 به شرح ذیل اعلام می گردد:

منبع: هواپیمایی قشم ایر تاریخ انتشار: 1400/01/12

کلیه مسافرین ورودی به کشور عمان از تاریخ 29 مارس 2021، ساعت 02:00 بعد از ظهر به وقت عمان (9 فروردین 1400) ملزم به رزرو هتل و اماکن اقامتی ایزوله در این شور از طریق پلتفرم (Sahala) با مراجعه به لینک https:covid19.emushrif.om می باشند.

شرایط ورود مسافرین به کشور عمان در زمان شیوع ویروس کووید19

استثنائات قید شده در بخشنامه های مرتبط پیشین کماکان معتبر و لازم الاجرا می باشد.

شرکت های هواپیمایی مسئول بررسی و تایید مدارک رزرو معتبر هتل و اماکن اقامتی ایزوله مسافرین، ثبت شده از طریق پلتفرم (Sahala) ی باشند.

لازم به ذکر است کلیه موارد ذکر شده در بخشنامه های مرتبط پیشین، به قوت خود باقیست.

تاریخ اجرای این بخشنامه از 9 فروردین ماه 1400 (29 مارس 2021 - ساعت 02:00 بعد از ظهر به وقت عمان) تا اطلاع ثانوی می باشد.