top-header

پذیرش مسافرین در مسیرهای بین المللی توسط هواپیمایی قشم ایر

وضعیت پروازهای خارجی در شرایط کرونا

با امعان نظر به موج جدید شیوع ویروس COVID-19 و عطف به آخرین رویه های ارائه شده در خصوص پذیرش مسافرین در مسیرهای منتهی به ترکیه، گرجستان، عمان و امارات شرایط به شرح ذیل اعلام می گردد:

منبع: قشم ایر تاریخ انتشار: 1399/07/16

مسافرین در مسیرهای منتهی به کشور ترکیه (تهران (IKA) - استانبول)، ملزم به ارائه نتیجه منفی تست PCR میباشند (مهلت اعتبار نتیجه تست 96 ساعت)، ارائه تست جهت بزرگسالان (مسافرین بالای 12 سال) و کودک بدون همراه الزامیست.

پذیرش مسافرین در مسیرهای بین المللی توسط هواپیمایی قشم ایر

مسافرین در مسیرهای منتهی به کشور عمان (تهران (IKA) - مسقط و شیراز - مسقط)، ملزم به ارائه نتیجه منفی تست PCR می باشند (مهلت اعتبار نتیجه تست 72 ساعت). مسافرین در مسیرهای منتهی به کشور عمان می بایستی فرم مخصوص ثبت مسافر به آدرس WWW.COVID19.MOH.GOV.OM/#/TRAVELER-REG را تکمیل نمایند. (راهنمای تکمیل فرم پیوست می باشد) ارائه تست و تکمیل فرم جهت مسافرین بالای 15 سال سن و کودک بدون همراه الزامیست

مسافرین در مسیرهای منتهی به کشور گرجستان (تهران (IKA) - تفلیس)، ملزم به ارائه نتیجه منفی تست PCR می باشند (مهلت اعتبار نتیجه تست 72 ساعت). ارائه تست جهت مسافرین بالای 6 سال سن و کودک بدون همراه الزامیست.

مسافرین در مسیرهای منتهی به کشور امارات (شیراز - دبی، لار - دبی، قشم - دبی)، ملزم به ارائه نتیجه منفی تست PCR می باشند (مهلت اعتبار نتیجه تست 96 ساعت). ارائه تست جهت بزرگسالان (مسافرین بالای 12 سال) و کودک بدو همراه الزامیست.

گزارش تست PCR می بایست از آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، به زبان انگلیسی و ممهور به مهر آزمایشگاه باشد.نتیجه آزمایش مورد اشاره علاوه بر ارائه در فروگاه های مبدا می بایستی در فرودگاه های مقصد به انضمام فرم های خود اظهاری ( غربالگری) که توسط مسافرین محترم در طول پرواز تکمیل شده9 اند، به مراجع ذی صلاح تسلیم گردد.

مسافرت در مسیرهای منتهی به ایران با ارائه نتیجه منفی تست PCR جهت بزرگسالان (مسافرین بالای 12 سال) و کودک بدون همراه مجاز می باشد. چنانچه مسافری موفق به دریافت نتیجه تست نشده باشد، در فرودگاه مقصد مورد آزمایش قرار گرفته و تمامی هزینه های مترقبه بر عهده مسافر خواهد بود.

همچنین با عنایت به این مهم که شرکت های هواپیمایی، فرودگاه های کشور و دیگر نهادهای ذیربط، ملزم به رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی می باشند در صورت مشاهده موارد مشکوک، مطابق به قوانین از پذیرش مسافر ممانعت به عمل خواهد آمد و تمامی هزینه های مرتبط ناشی از آن بر عهده مسافر می باشد.