top-header

الحاقیه مقررات پذیرش مسافران ورودی به ایران در شرایط کرونا

مققرات پذیرش مسافران ورودی

پیرو بخشنامه 1171/م ب مورخ 99/05/06 و اطلاع واصله از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت امور خارجه، شرایط پذیرش مسافران ورودی ( به ایران ) در پروازهای بین المللی، به شرح ذیل اعلام می گردد:

منبع: ایران ایر تاریخ انتشار: 1399/06/12

1. دیپلمات های داخلی و خارجی در قالب هیات های سیاسی و کارکنان نمایندگی های سیاسی و دفاتر سازمان های بین المللی (دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت) مقیم، از ارائه گواهی تست آزمایشگاهی کووید-19 "PCR" در کشور مبدا معاف می باشند و صرفا ارزیابی بالینی در هنگام ورود به کشور برای آنان کفایت می کند. در صورت علامت دار بودن این افراد در ارزیابی های بالینی، تست PCR در مبادی ورود برای آنان انجام شده.

الحاقیه مقررات پذیرش مسافران ورودی به ایران در شرایط کرونا

ضمن اخذ شماره تماس و تعهدنامه، ملزم به قرنطینه در محل نمایندگی یا محل اقامت معین شده تا زمان تعیین تکلیف جواب آزمایش می باشند. در صورت مثبت بودن آزمایش باید به مدت حداکثر 14 روز در همان محل در قرنطینه باقی بمانند.

2. در خصوص سایر اتباع خارجی با گذرنامه عادی متقاضی ورود به کشور، ارائه گوهی عدم ابتلا به کووید_19 "PCR" به زبان انگلیسی و در صورت ارائه به زبان غیر از انگلیسی ممهور به مهر وضعیت سلامت توسط بخش کنسولی نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا، بدون اخذ هزینه الزامی می باشد.

3. در صورتیکه از زمان صدور گواهی آزمایش صادر شده به دلیل طول مدت سفر با سایر دلایل بیش از 96 ساعت گذشته باشد، نیازی به اخذ مجدد آزمایش نبوده و صرفا پس از غربالگری و ارزیابی های بالینی در هنگام ورود و در صورت علامت دار بودن، آزمایش مجدد کووید-19 به عمل خواهد آمد و تا زمان تعیین تکلیف نتیجه آزمایش، در محل تعیین شده قرنطینه اعمال خواهد شد.

چنانچه جواب تست مثبت باشد، بایستی به مدت 14 روز در محل تعیین شده در قرنطینه اسکان داشته باشند. کلیه هزینه های اقامت و آژمایش مجدد بر عهده مسافران عادی خواهد بود.

4. در خصوص ایرانیان متقاضی بازگشت به کشور که طول اقامت آنها در خارج از کشور کمتر از هفته باشد، اخذ گواهی سلامت به گواهی تست آزمایشگاهی کووید-19 "PCR" زبان انگلیسی و یا مورد تایید تایید کنسولگری الزامی نمی باشند.