top-header

به روز رسانی مقررات سفر به کشور ایتالیا در شرایط کرونا

مقررات سفر به ایتالیا

پیرو اطلاع واصله از نمایندگی فروش "هما" در ایتالیا در خصوص شرایط کنونی سفر به کشور ایتالیا و پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلو گیری از گسترش ویروس کرونا، مسافران دارای مدارک ذیل می توانند به کشور ایتالیا سفر نمایند.

منبع: ایران ایر تاریخ انتشار: 1399/05/21

1. پاسپورت اتحادیه اروپا/ ایسلند/ نروژ/ سوئیس/ انگلستان

به روز رسانی مقررات سفر به کشور ایتالیا در شرایط کرونا

2. اقامت اتحادیه اروپا/ ایسلند/ نروژ/ سوئیس/ انگلستان، بلیت تایید شده هواپیما یا قطار در ادامه مسیر به کشور صادر کننده کارت اقامت بصورت ترانزیت الزامی است.

3. ویزای کاری BUSINESS تایپ D ایتالیا

4. ویزای دانشجویی تایپ D ایتالیا، دانشجویی که برای بار اول به کشور ایتالیا سفر می نمایند می بایست آدرس و محل اقامت آنان در ایتالیا مشخص باشد.

5. ویزای خانوادگی تایپ D ایتالیا جهت پیوستن به خانواده

6. مسافران به صورت ترانزیت

افرادی که با رسید پست و بدون کارت اقامت وارد ایران شده اند، اخذ ویزای ورود جهت انجام سفر به کشور ایتالیا الزامی است، کلیه مجوزهای اقامت صادره در ایتالیا که اعتبار آنها دربازه زمانی 31JAN20- 31JUL20 به پایان رسیده است، جهت انجام مسافرت تا تاریخ 31AUG20 معتبر می باشند. به همراه داشتن رسید پستی جهت اقامت های منقضی شده الزامی می باشد.

مسافران با ویزای تایپ C توریستی تا اطلاع ثانوی مجاز به انجام سفر نمی باشند. شایان ذکر است مسافران قبل از پرواز می بایست فرم تعهد پیوست را تکمیل نموده و به همراه داشته باشند. پس از ورود به خاک ایتالیا، مسافران به مدت 14 روز در محل سکونت شخصی خود در قرنطینه خانگی قرار گرفته و صدور بلیت با اقامت کمتر از 14 روز مجاز نمی باشند.

همچنین ورود هرگونه بار دستی به صورت ترولی یا چرخدار به داخل کابین پروازی مجاز نوده و مسافران صرفا می توانند فقط به تعداد یککوله پشتی و با یک ساک دستی جهت بار هماه به داخل کابین استفاده نمایند. استفاده از ماسک در طول پرواز و در فرودگاه ها الزامی می باشد.