top-header

ممانعت از پذیرش مسافران مبتلا به کرونا در پرواز داخلی"ماهان"

عدم پذیرش مسافرین مبتلا به بیماری کووید19 در پروازهای داخلی هواپیمایی ماهان

عطف به نامه شماره 37939 مورخ 99/08/18 سازمان محترم هواپیمایی کشوری و بخشنامه شماره 99/2995/الف ق هواپیمایی ماهان به استحضار می رساند به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، الزاما وضعیت ابتلا به بیماری کرونای مسافرین از پایگاه داده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استعلام می گردد و چنانچه نتیجه استعلام الکترونیکی کووید-19 مثبت اعلام شود از پذیرش ایشان بر روی پرواز های داخلی این شرکت معذور خواهیم بود.

منبع: هواپیمایی ماهان تاریخ انتشار: 1399/09/01

لذا خواهشمند است در زمان صدور بلیت اعم از تلفنی، اینترنتی، حضوری نسبت به اطلاع رسانی مفاد این بخشنامه به مسافرین اقدام مقتضی صورت پذیرفته، تا از بروز هرگونه نا هماهنگی جلوگیری به عمل آید و بدیهی است در صورت جلوگیری از پذیرش مسافر مبتلا کلیه مسئولیت ها متوجه دفتر صادر کننده بلیت و مسافر خواهد بود.

ممانعت از پذیرش مسافران مبتلا به کرونا در پرواز داخلی"ماهان"