top-header

افزایش نرخ بلیط هواپیما

اعمال مالیات بروی نرخ بلیط هواپیما

در قانون، عوارض شهرداری برروی بلیت هواپیما پیش بینی نشده و بخشی از ۹ درصد مالیات برارزش افزوده به‌عنوان سهم شهرداری منظور می شود.

منبع: هواپیمایی کشوری تاریخ انتشار: 1400/10/18

با حذف شدن عوارض شهرداری از ۱۳ دی ماه ۴ درصد به قیمت بلیط پروازهای داخلی و ۹ درصد به قیمت بلیط پروازهای خارجی به‌عنوان مالیات برارزش افزوده اضافه خواهد شد.

افزایش نرخ بلیط هواپیما

مالیات برارزش افزوده دریافتی از مسافر به جیب ایرلاین نمی‌رود و مستقیماً باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.

شرکت‌ها در راستای تدبیر دولت محترم برای کاهش هزینه سفرهای هوائی از اول آذر ماه حدود ۱۵% نرخ های خود را کاهش دادند.

تصویب قوانین برای وضع عوارض های مختلف برروی بلیط و یا مالیات برارزش افزوده عملاً موجب افزایش قیمت بلیط می شود و ایرلاین های کشور بدون اینکه نفعی ببرند مأمور وصول عوارض های مختلف برای برخی از دستگاه های کشور شده‌اند.

افزایش نرخ بلیط هواپیما