top-header

از سر گیری پرواز تهران بیروت

وضعیت پروازهای خارجی بعد از شیوع کرونا

پرواز از تهران به مقصد بیروت و بلعکس با شرایطی که در بخشنامه ذیل از طرف شرکت هواپیمایی ماهان ایراد گردیده است از تاریخ پنجشنبه 2 مرداد 1399 از سر گرفته میشود

منبع: هواپیمایی ماهان تاریخ انتشار: 1399/05/02

با توجه به برقراری پرواز شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر تهران - بیروت - تهران از روز پنجشنبه مورخ 1399/05/02 برابر با 23 جولای 2020، شرایط الزامی پذیرش مسافر در این پرواز را به استحضار میرساند.

از سر گیری پرواز تهران بیروت
 1. انجام تست کرونا PCR

  برای کلیه مسافرین الزامی می باشد و تاکید میگردد صرفاً از مراکز ذیل صورت پذیرد:
  • بیمارستان عرفان نیایش - تهران
  • آزمایشگاه پاتولوژی ایران - تهران
  • آزمایشگاه کاویان - تهران
  • آزمایشگاه بیمارستان دی - تهران
  • آزمایشگاه سعید - تهران
  • آزمایشگاه آرامش - تهران
  • آزمایشگاه بوعلی - قم
  • آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی واحد خراسان - مشهد
 2. در زمان ورود به کشور لبنان، نباید از زمان صدور گواهی تست منفی PCR بیش از 96 ساعت گذشته باشد و تصویر پاسخ تست در فرودگاه امام به مسئول کانتر تحویل گردد.
 3. اخذ مبلغ 50 دلار از مسافرین پرواز بیروت به استثناء کودکان زیر 12 سال برای هزینه تست مجدد PCR که در فرودگاه بین المللی رفیق حریری بیروت انجام می پذیرد. (این مبلغ در زمان خرید بلیت از مسافر دریافت میشود)
 4. نتیجه تست PCR دوم پس از 24 ساعت از زمان ورود مسافر به فرودگاه بیروت مشخص میگردد که در این فاصله زمانی مسافر باید در محل اقامت خود به صورت قرنطینه حضور داشته باشد.
 5. تکمیل فرم سلامت مورد تایید وزارت بهداشت لبنان در پرواز تهران-بیروت به آدرس https://arcg.is/0GaDnG و ارائه آن در فرودگاه
 6. تکمیل فرم خود اظهاری در پرواز بیروت - تهران توسط مسافرین که در پرواز توزیع میگردد.
 7. مسافرین از بیروت به تهران حتماً باید تست PCR که به تایید وزارت بهداشت لبنام رسیده باشد را انجام دهند و اصل گواهی را نزد خود نگه دارند.
 8. مسافرین غیر ایرانی بیروت به تهران صرفاً باید دارای یکی از انواع ویزای اقامت، کار، درمانی، تحصیلی، ویزای چند بار ورود و ویزای سرمایه گذاری باشند.