top-header

برقراری مجدد و شرایط پذیرش مسافر در مسیر تهران - استانبول

شرایط پذیرش مسافر

پیرو پیگیری های صورت توسط شرکت هواپیمایی ماهان در حال حاضر امکان پذیرش مسافر در مسیر تهران - استانبول در روز سه شنبه 99/07/01 برابر با 22 سپتامبر 2020 میسر شده و الزامی جهت پذیرش، صرفا همراه داشتن جواب منفی تست کرونا PCR از آزمایشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شرح ذیل می باشد. ( حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز)

منبع: شرکت هواپیمایی ماهان تاریخ انتشار: 1399/06/29

لازم به توضیح است که افزایش روزهای پرواز متعاقبا اعلام خواهد شد.

برقراری مجدد و شرایط پذیرش مسافر در مسیر تهران - استانبول

1. آزمایشگاه ونک (تهران)

2. آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش (تهران)

3. آزمایشگاه بیمارستان پارس (تهران)

4. آزمایشگاه انستیتو پاستور (جهت دیپلمات ها و مامورین دولتی جمهوری اسلامی)

5. آزمایشگاه پاتولوژی آراد (کرج)

6. آزمایشگاه پزشکی بوعلی (قم)

7. آزمایشگاه آذرمهر (اصفهان)

8. آزمایشگاه پزشکی نیلو (شیراز)

9. آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی واحد خراسان (مشهد)