top-header

شرایط جدید ورود مسافرین به کشور عمان

اطلاعات تکمیلی اعلام شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری عمان

بدینوسیله اطلاعات تکمیلی بخشنامه 11022 با موضوع "شرایط جدید ورود مسافرین به کشور عمان در زمان شیوع ویروس کووید-19"، اعلام شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری عمان، به شرح ذیل اعلام می گردد:

منبع: هواپیمایی قشم ایر تاریخ انتشار: 1399/11/30

مسافرین دارای هر یک از شرایط ذیل، از ارائه رزرو تایید شده هتل در فرودگاه مبدا، معف می باشند؛

شرایط جدید ورود مسافرین به کشور عمان

مسافرین دیپلمات مامور در مشاغل و سازمان های مورد تایید کشور عمان و مسافرین دیپلماتی که به عنوان توریست وارد کشور عمان می شوند (اعضای خانواده نیز معاف می باشند)

مسافرین ورودی کمتر از 16 سال، دارای 60 سال و بالاتر

پرسنل پروازی. این افراد موظف به رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و اقدامات احتیاطی مورد تایید وزارت بهداشت کشور عمان می باشند.

مسافرین بیمار دارای گواهی معافیت پزشکی معتبر مبتنی بر توضیح شرایط پزشکی ایشان.

دارندگان مجوز فعالیت در مراکز قرنطینه خصوصی، که به تایید بخش رفاهی و سایر مراجع ذیربط رسیده باشد.

شایان ذکر است رعایت تمامی موارد در بخشامه پیشین (11022) به قوت خود باقی است.

تاریخ اجرای این بخشنامه از 28 بهمن ماه 1399 (16 فوریه 2021) تا اطلاع ثانوی می باشد.